วิธีชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน การสั่งซื้อสินค้า
ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้า และค่าสมัครสมาชิก
โดยโอนผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM หรือ Internet Online Banking
ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้...